Anmälan

Anmälan görs på Grand Prix:s webplats.

Liksom förra året så erbjuder hotellet en påskbuffé på påskafton. Kostnaden är 150 kr. För att hotellet ska kunna planera buffén så krävs föranmälan. Vi önskar därför att ni meddelar oss via paskturneringen@schack08.se om ni vill vara med på buffén.