Deltagandet ökar!

När sista anmälningsdag har passerats är vi nu uppe i 168 anmälningar, fördelat på 138 i Påskturneringen och 30 i den nya Lilla Påskturneringen. Det innebär att vi i nuläget har ökat deltagarantalet något från förra årets turnering.

Det är dock fortfarande möjligt att efteranmäla sig, det gör du lättast här!

Annonser